Czas realizacji zamówień ustalany jest indywidualnie w zależności od ilości zamówionego produktu,
złożoności projektu oraz ilości pracy jaki aktualnie ma drukarnia.

 

Czas liczony jest od momentu otrzymania przez nas produktu do znakowania oraz zatwierdzonego
przez drukarnie FENIKS projektu do nadruku.

 

W skrajnych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu z powodu wypadków losowych,
nie zależnych od drukarni (brak prądu, uszkodzenie maszyn drukarskich itd.)
O wszelkich zmianach we wcześniej ustalonym czasie relizacji zleceniodawca zostanie niezwłocznie
poinformowany